Pedagogik

IT i undervisningen.

IT i undervisningen.

Jag är för tillfället forskare i tillämpad IT  med inriktning på utbildningsvetenskap vid Chalmers/Göteborgs Universitet (Läs mer).

Min forskning handlar om universitetens roll i samhället med fokus på öppen utbildning i djurvälfärd och verksamhetsbaserat lärande i livsmedelsvetenskap. Jag menar att de högre utbildningarna behöver utveckla strategier och metoder för att dels bli mer lyhörda för olika förväntningar från samhället och dels utveckla och genomföra transparent och öppen utbildning baserad på t.ex. open educational resources och verksamhetsförlagda studier.

Mina tidigare erfarenheter inom området består av att jag;

• varit ansvarig för utvecklingen av masterprogrammet FOOD – Innovation and Market och dess studierektor under de första två åren.  Masterprogrammet utvecklades i samarbete med flera svenska lärosäten och institutioner vid SLU samt livsmedelsbranschen. Programmet är delvist baserat på distansutbildning. Programmet har haft studerande från många olika länder.

• har deltagit i att skapa, söka medel för och utveckla Meny, som är ett konsortium av fyra universitet och ett forskningsinstitut med syftet att överföra kompetens från svenska högskolor till svensk livsmedelsindustri.

• varit pedagogisk ansvarig för webbaserad utbildning i Meny. Utvecklade trettio kurser inom följande ämnesområden i samverkan med experter vid olika svenska lärosäten: Livsmedelssäkerhet, HACCP, Bioteknik, Hälsorelaterade livsmedel, Produktutveckling, Processteknik, Förpackning, Sensorik, och Kommunikation. Utvecklade utbildningskonceptet och var utbildningsansvarig under de första åren. Handbok för kursledare i Meny.

• varit ansvarig för utvecklingen av utbildningskoncept och 10 OER i EU-projektet Q-PorkChains. Har inom projektet, i samarbete med UNESCO utvecklat en plattform för lärare och studerande med öppna läromedel, sökfunktioner och wiki.

• initierat ett samarbetsprojekt mellan SLU, Köpenhamns Universitet, Dublin University och ImCode Partner AB. Delansvarig för samproduktionen av en OER: ”Djuretikdilemman för veterinärstudenter”. Finns på fem språk och har mer än 30 000 användare.

• varit ansvarig för ett nordiskt samarbetsprojekt för utveckling av ett interaktivt läromedel i livsmedelsetik. Samverkan med University of Bergen, Linköpings Universitet, Danish Meat Trade College och ImCode Partner AB. ”Livsmedelsetikdilemman” är fortfarande under utveckling.

• varit ansvarig för utvecklingen av distanskursen ”Food in Europe” i samarbete med Open University i Holland och De Montfort University i England. Kursen var en 10-poängskurs på A-nivå, som har genomförts 1995-2010. Finansierad av EUs Sokrates projekt. Kursansvarig under 6 år.

• varit huvudansvarig för utveckling av pedagogiken i livsmedelsingenjörs-utbildningen (3-årigt kandidatprogram med namnet Mat & Teknologi). Pedagogiken byggde dels på verksamhetsförlagda projekt och dels på traditionell PBL-pedagogik och jag var under 6 år ansvarig för första året i programmet. Läs mer

 

FOODETHICS

Multiplayer rollspel för förståelse av komplexa samband och etik i matproduktionen.

FOOD

Food – Innovation and Market är ett internationellt masterprogram baserat på blended learning.