sheep

animal_welfare

Djurvälfärd

Frågor om djurvälfärd och djuretik är viktiga för många människor i synen på sättet som vi hanterar våra djur. Kan spridning av kunskap om produktionsdjurens biologi och förutsättningar bidra till en mer uthållig produktion? Läs vidare om djurvälfärd och djuretik.

pedagogik

Pedagogik

Högre utbildning påverkas av att den allt mer utsätts för internationell konkurrens och ska leva upp till nya förväntningar i samhället. Kan öppen utbildning bidra till högre kvalitet, transparens och att nya målgrupper inkluderas? Läs vidare om Annes forskning om universitetens roll i samhället med fokus på öppen utbildning i djurvälfärd.  

Food_quality

Livsmedelskvalitet

Livsmedelskvalitet berör oss alla varje dag. Många med mig menar att livsmedelskvalitet, utöver att maten ska vara säker och god, också inkluderar miljö, etik och ansvarsfullhet (CSR). Kommer ökad kunskap om en mer holistisk syn på livsmedelskvalitet att förändra vår konsumtion och innebära att hänsyn tas till fler mervärden?  

Anne Algers är filosofie doktor i ämnet tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och hennes forskning fokuserar på lärande om djurvälfärd och livsmedelskvalitet.