Djurvälfärd

Traditionell lammproduktion ger djuren möjlighet att bete sig naturligt.

Traditionell lammproduktion ger djuren möjlighet att bete sig naturligt.

 Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med djurvälfärdsfrågor. När jag 1986-87 var anställd på Slagteriernas Forskningsinstitut i Danmark för att förbättra djurhanteringen i samband med slakt var jag en av få som hade ett yrke inom området och mycket få konsumenter var då engagerade i frågan. Idag är djurvälfärd en viktig aspekt för många medborgare i samhället och djurvälfärd och etik står högt på agendan i livsmedelsbranchen och är avgörande för företagens förtroende hos konsumenten. Men Eurobarometer visar att det finns ett stort behov av mer kunskap om naturligt beteende och hur man kan anpassar våra inhysnings- och hanteringssystem efter djurens biologiska principer. 

Mina tidigare erfarenheter inom området består av att jag;

• initierade och var projektledare för utveckling av en open educational resource (OER) i ämnet djurvälfärd i samband med slakt.
DISA innehåller 800 websidor och hundratals bilder och videos. Denna OER används av anställda på slakterier samt i undervisningen av veterinärstudenter, inspektörer och länsveterinärer. Lantbrukare och konsumenter kan också ta del av hur det går till när man slaktar.

• var ansvarig för att dela forskningsresultat i ett stort EU-projekt om grisproduktion och köttkvalitet genom utveckling av OER och wiki: Läs mer. Dessa OER är öppet tillgängliga och tar upp olika frågor om grisarnas välfärd och hur produktionen påverkar djuren, miljön och köttkvaliteten.

• deltar i utbildningen av veterinärstudenter och djurskyddsinspektörer i djurhantering i samband med slakt.

• utvecklar löpande läromedlet ”Djuretikdilemman” med nya cases, som används i rollspel i undervisningen.

• leder ett antal uppdragsutbildningar för slaktbranschen. Läs mer

• deltog i projekt om effekten av buller, transport och logistik på djurvälfärd. Exempelvis, läs mer:

• var ansvarig för utvecklingen av ett läromedel för undervisning i ”Pre-slaughter handling of pigs” i samarbete med Cornell University och Guelph University.

• ansvarade vid Slakteriernas Forskningsinstitut i Danmark för projekt rörande djurhantering, beteende, stress och köttkvalitet. Ledde projektet om gruppvis bedövning av svin, ett system som numera är infört vid alla större svenska slakterier. Projektet, som jag ledde om gruppvis bedövning av gris, har haft mycket stort genomslag och förbättrat djurvälfärden avsevärt i ett globalt perspektiv.

Jag är på slakteri i Brasilien för att studera deras djurhantering och etiska regler.

Jag är på slakteri i Brasilien för att studera deras djurhantering och etiska regler.

Jag mäter hjärtfrekvens och genomför beteendeobservationer på grisar under intransport till slakteri.

Jag mäter hjärtfrekvens och genomför beteendeobservationer på grisar under intransport till slakteri.